Når du står fast

Alle har av og til en dårlig dag på jobben, også tekstforfattere. Her er en metode som kan få deg videre selv om ordene ikke kommer trillende av seg selv. Den hjelper deg ikke til å skrive bedre, men den hjelper deg til å skrive når du står bom fast.

1. Melodi eller verseform

Hvis du ikke har en melodi kan det være lurt å velge seg en verseform. Verseføtter er ikke kopibeskyttet, så det er bare å forsyne seg på øverste hylle. Bob Dylan har selv sagt at har har tatt verseformer fra Bertholt Brecht. Idet du velger en verseform har du gitt deg selv et format, og det er en god begynnelse. Velg noe som ikke er alt for vanskelig. Og vær innstilt på at du vanligvis bør beholde samme taktart som originalen.

2. Hva skal du skrive om?

En sang må ikke på død og liv være «om» noe, men det er alltid noen nøkkelord, et fokus eller i det minste noen stikkord som står i en viss sammenheng. Det er du som må velge, men hvis du ikke klarer å finne på noe kan du bla gjennom en avis, en diktsamling, et ukeblad eller en roman (eller internett) og lete etter ord som starter en prosess i deg. Ikke let etter linjer eller innhold, let etter ord og uttrykk. Skriv dem ned etterhvert og bla videre. Bruk tid på dette. Det du trenger er stikkord du kan utbrodere eller si noe om. De fleste sanger er om kjærlighet, men du vil oppdage at de beste av dem sier noe spesielt, eller de har en spesiell innfallsvinkel. Derfor MÅ du finne stikkord som gir gjenklang i din egen fantasi/hukommelse. Tenk gjerne på steder, yrker, dyr, farger, maskiner eller andre ting du har et forhold til.

Et tips fra Smokey Robinson

Smokey Robinson – Bob Dylan har kalt ham en av Amerikas største nålevende poeter – sa i et intervju hvordan han kom på teksten til Tears of a clown. Han hørte demoen, sangen har en litt spesiell intro som kan minne om sirkusmusikk. Mr. Robinson stilte da det geniale spørsmålet: What’s gonna touch people’s hearts about circus? Vi vet hva han kom til, og en stor hit ble det. Men innfallsvinkelen, tankegangen: Hva er snarveien herfra til hjertene? – den er det verd å merke seg.

En annen metode, som jeg tror er mye brukt, er å finne en stilig linje. Et utsagn som klinger godt, lyder friskt og er rytmisk. Fordelen er at du som regel får en steingod tittel, og gjerne starten på et godt refreng. Ulempen kan være at du sliter med å få sagt noe like friskt eller meningsfyllt i resten av sangen.
Jeg kjenner folk som skriver sanger ved at de først lager en melodi, og så improviserer de ord/linjer som passer på melodien. De bare finner på noen ord som passer rytmisk. Når de så skriver teksten senere, hender det ofte at ord og vendinger fra de første improvisasjonene blir brukt som utgangspunkt og overlever helt fram til ferdig resultat.

Nå kan du gå tilbake og finne ut om de ord eller vendinger du har funnet passer godt inn i rytmikken i linjene, at trykket faller på rett sted osv. Kanskje bør du velge en annen verseform. Det blir vanskelig å skrive om Mrs. Robinson hvis linjene bare har plass til Mr. Jones. Gjør tekstene dine så sangbare som mulig.

3. Hva nå da?

Du har et emne, tema, stikkord eller en linje. Nå må du være systematisk. Skriv ned ord du kommer på som har noe med dette å gjøre, ord du behøver hvis du skal snakke om det sangen skal dreie seg om. Hvis temaet er havet, kan nøkkelord være båt, havn, vann, måke, sjømann, salt osv. Du kan gjerne skrive dem inn på PCen. Jeg foretrekker å ha dem foran meg på papir.

Nå trenger du rimord. Til de viktigste nøkkelordene finner du så mange rimord du kan. Bruk tid på dette, for det gjør at det går mye fortere å skrive ferdig sangen senere. Du kan bruke en rimordbok til dette, men hvis du har tenkt å skrive sanger ofte kan du like godt trene hodet ditt opp til å finne rimord direkte. Jo mer du gjør det, jo lettere blir det.

Unntak 1: Det er ikke et krav at nøkkelordene skal stå sist på linjen, altså der rimet vanligvis er. Men vi gjør det slik her og nå, så kan du variere så mye du vil når du har fått oversikt.

Unntak 2: Ingen sier at teksten absolutt må ha rim, men det er det vanligste. Hvis du helst skriver uten rim må du tilpasse ordlistene dine sånn at du finner ord med meningsfellesskap eller -kontrast i stedet for rimord. Disse ordlistene er det materialet du kommer til å bygge teksten av.

4. Nå begynner skrivingen (snart)

Skriv noen få linjer (ikke lag vers ennå) som inneholder noen nøkkelord. Se om det starter noe i deg. Du kan også prøve å legge nøkkelordene i starten eller midten av linjene. Da kan du åpne for andre rim som kanskje er lettere å jobbe med, og du kan oppnå rytmiske nyanser som sitter bedre. Jobb litt med dette. Hensikten er å skaffe seg noen sterke hovedlinjer som resten av teksten kan bygges rundt.

Nå har du verseform, du har en hel del nøkkelord til det du skal skrive om, du har lister med ord som rimer på nøkkelordene og du har noen få linjer som passer godt og kan brukes. Sannsynligvis har du også et mentalt bilde av hele teksten.

Nå begynner det som for mange er selve tekstforfatterjobben: Du bygger linjer, plukker dem fra hverandre og bygger påny, du bygger vers, du stryker, krøller sammen papir og kaster det, du bygger nye linjer, nye vers. Noen bruker lang tid her, mens andre gjør denne delen temmelig kvikt. Uansett: Du begynte med blanke ark og nå har du gitt deg selv alt som trengs til å skrive ferdig en tekst; du vet hva du skal skrive om og du vet hvordan du skal gjøre det. Bare sett i gang.

I løpet av denne prosessen har du kanskje skrevet en del ark fulle med ord. Ikke kast dem, de kan brukes mange ganger.