Alter_nativ

Huskeregel for ordet alternativ. Du må først ha et nativ før du kan ha alter_nativ. Hvis du har to alternativer betyr det altså at du har tre muligheter.

Det er det samme som med alter ego. Du har et ego, og kan ha ett eller flere alter egoer. Du kan ikke ha bare alter egoer.

PS.
Nativ betyr fødsel. Alter betyr annen.

PS2.
Jeg ser innvendingen: ‘Hvis man har tre muligheter er alle alternative til hverandre’, men jeg godtar den ikke. Språk er ikke matematikk.