City eller town?

I England sier man ‘city’ om en katedralby og ‘town’ om en by som er større enn en landsby (village), men ikke har katedral. Dette trodde jeg, og det tror mange engelskmenn også, men det er ikke helt sant.

Wells Catedral. Wells er Englands minste city, med bare litt over 11.000 innbyggere. Men de har en av de aller fineste katedralene.
Wells Catedral. Wells er Englands minste city, med bare litt over 11.000 innbyggere. Men de har en av de aller fineste katedralene.
En city er en by med byprivilegier, et charter, som gis av dronningen. Det følger ikke automatisk av størrelse eller økonomiske forhold. For eksempel er Guildford en katedralby, men den er ikke en city – den har ikke bystatus.

Så har vi York, som er en city og er en katedralby, men du finner ikke katedralen, for den heter York Minster. Minster er som regel en katedral, i Nord-England. Det er en hovedkirke som opprinnelig hørte til et kloster. York Minster er altså en katedral i gavnet, men ikke i navnet.

Som tommelfingerregel vil jeg likevel anbefale å bruke katedralby som kriterium på om byen er en city og ikke en town. Det vil stemme nesten hver gang – i England. Andre engelskspråklige land har sine egne skiller mellom hva som er city og hva som er town. Her er Wikipedia om City