Grått må gitteret være

Fra Chichester Cathedral
Fra Chichester Cathedral
Aftenbladet nevnte før jul at det er bestilt et svart beskyttelsesgitter til glassmaleriet i Domkirken. Jeg håper fargen ikke er svart, for det er ikke svart som gjør minst av seg. Erfaringen fra England er at en matt mørk grå er det som viser minst igjen og derfor er minst forstyrrende. Når man setter beskyttelse foran et kunstverk vil man jo at beskyttelsen skal være så lite synlig som mulig.
Denne erfaringen ble vi gjort kjent med under en studietur jeg arrangerte til katedraler i Sør-England for Kirkevergen og Domkirkeutvalget september 2010. Derfor er det rart hvis man i strid med denne kunnskap har gått i gang med å skaffe et gitter i svart. Jeg håper det bare er journalisten eller noen som har misforstått.
(Legg for øvrig merke til den vakre damen med religiøst hodeplagg til venstre i bildet.)