Brannslokking

Jeg snakket en gang med en som fortalte fra et møte han hadde hatt med toppledelsen på en av de store britiske avisene. Under møtet fikk en av dem et illebefinnende. Med imponerende hurtighet ble stakkaren hjulpet ut av rommet og ned i ambulansen som allerede var på plass. Dette var poenget: Disse folkene lever sånne liv at de trenger rutiner for når en av dem detter om på jobben.

Forleden kom jeg til å tenke på denne historien, da jeg fikk høre at Fremskrittspartiet faktisk har stående rutiner for hva som skjer når en tillitsvalgt blir satt under politietterforskning. Jeg vet ikke hva jeg skal tro, annet enn at de må jo ha ment at fenomenet er så hyppig forekommende at det er påkrevd med en standard prosedyre. Var det noen som sa ‘lov og orden-partiet’?

A pro pos lov og orden. En vekter har mistet jobben på et oljeraffineri fordi hun varslet om at flere ansatte hadde en atferd som kunne innebære en sikkerhetsrisiko. Statoil toer hendene fordi vekteren ikke var ansatt hos dem og at rettsvernet for varslere først og fremst gjelder varsling av forhold ved den bedriften man er ansatt i. Nå ser det ut for at saken havner i retten.

Imens kan vi andre lure på hva Statoil (og andre storkunder) egentlig mener om et vaktselskap som skviser ut de folkene man kan stole på. Er det virkelig så mye lettere å drive brannslokking enn å endre en ukultur?