Sprengstoff

Enda godt han bruker hørselvern

Jeg vet nok at det ikke er så farlig med åpen ild og dynamitt, i hvert fall hvis fenghettene oppbevares et annet sted. Men jeg syntes likevel dette bildet var så – skal vi si potent – at jeg måtte ta det, og vise det.

For øvrig skal jeg IKKE benytte anledningen til å si noen velvalgte ord om tobakkens forbannelse, bare nevne kort at fra og med mars 2010 har jeg vært eks-røyker lengre enn jeg har vært røyker. Jeg nyter det hver dag!